Support avtal
Prestasupport AB är ett svenskt bolag med org nr 559016-0858. Prestasupport AB levererar e-handelslösningar inom Prestashop e-handels plattform. Vi erbjuder supportavtal, hosting, utveckling samt drift och utveckling inom e-handel.

Villkoren i detta supportavtal reglerar vad vi har kommit överens om när man begär support på Prestashopsupport.se. Prestasupport AB nedan kallad leverantören och beställaren (nedan kallad kunden). 

Avtalsperiod
Avtalet gäller för det aktuella ärendet som kunden har registrerat via formuläret eller via leverantörens ticket system. 

Beställning
Kunden registrerar vad man behöver hjälp med genom formuläret på leverantörens supportsida. Din fråga hanteras mån-fre mellan kl 9-17 om man inte har ett tilläggsavtal, då även telefon och 24/7 support kan vara inkluderat.

Har man kritiskt fel på sin tjänst vilket innebär att man inte når tjänsten, hemsidan eller om det inte går att beställa på hemsidan, eller från tjänsten/modulen hanterar leverantören det som ett expressärende. Vid expressärende så innebär det att leverantören omedelbart ska hantera ärendet utan dröjsmål. Övriga fel eller önskemål på tjänsten ska återkoppling ske inom 2 arbetsdagar, om inget annat är överenskommet eller avtalat.

Vill man uppgradera sin fråga till expressärende fast det inte är kritiskt så går det i mån av tid. Kostnaden för det är då 495 kr extra per ärende. All kommunikation sker digitalt via leverantörens ticketsystem.

Support & kostnad
Support är inkluderat när det gäller handhavande av våra tjänster som ingår i ingående avtal. I första hand hänvisas kunden till den digitala instruktionen, eller kunskapsbanken som finns på leverantörens hemsida.

Handhavande och teknisk support ingår kostnadsfritt i alla avtal. Krävs det en åtgärd av leverantören för att avhjälpa felet kan det tillkomma en ticket eller enligt offert beroende på felet samt vilket avtal ni har för er tjänst. I de allra flesta avtal utgår det en ticket eller enligt offert, när felet avser inköpta moduler, tredjepartsteknik eller när kunden själv har lagt in html text, eller annat på sin hemsida.

Vid större åtgärder då en ticket inte är tillräcklig ska kunden godkänna kostnaden innan åtgärd. En ticket utgår utan avisering eller godkännande.

Avtalskund: Ticket per ärende 395 kr
Extern kund: Ticket per ärende 695 kr

I en ticket ingår det 20 min hantering. Är det mer tidskrävande tillkommer det 498 kr per påbörjad halvtimme. De flesta ärenden understiger 20 min och krävs det mer så ska kunden aviseras innan åtgärd.

Kostnaden för supporten faktureras var 14:e dag. Betalningsvillkor är 20 dagar om ej annat överenskommits. Faktureringsavgift tillkommer med 49 kr per fakturatillfälle.

Övrigt
Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning.

Force Majeure
Parterna är befriade från påföljd om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet avses bl. a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighets-bestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, brist på energi eller annan liknande omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas.