Teknisk support
Skicka in formulär för butikssupport eller teknisk support. Vill du behålla historik på dina supportärenden ska du logga in först.

För snabbare hjälp - Kan du tänka dig ta emot svar på engelska från våra engelsktalande tekniker?

Din butiks URL

Kortfattad beskrivning av ditt problem eller önskemål

Beskriv problem eller önskemål enkelt och klart. Skicka gärna med URL till vart problemet uppkommer. Är felet konstant, eller uppkommer ibland? När?

FTP server: FTP Username: FTP Password: FTP port:Butiksinloggning: URL butikens backoffice: Användare: Lösenord:

Bifoga en bild eller fil