Har ni större än 8MB så skicka bilder med https://sprend.com/sv